> เคล็ดลับลงทุน >

24 พฤศจิกายน 2022 เวลา 19:00 น.

ปีหน้าฟ้าใหม่ ถึงเวลาหุ้นไทย ESG ในกระแสการลงทุนของโลก

ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมาหุ้นไทยดูเหมือนจะถูกมองข้ามจากทั้งนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศพอสมควร ซึ่งอาจจะเพราะกระแสการลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเทคโนโลยี พลังงานทางเลือก รวมถึงบริษัทที่มีนวัตกรรมต่างๆ ที่สร้างผลตอบแทนที่ดึงดูดและเป็นธีมการลงทุนที่ทั่วโลกจับตามองว่าคืออนาคตของการลงทุน


ซึ่งเราจะเห็นได้จากยอดกระแสเงินลงทุนในกองทุนรวมที่นักลงทุนทั่วไปที่เข้ามาลงทุนในกองทุนต่างๆ จะพบว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมา กองทุนที่เน้นลงทุนในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นกองทุน จีน สหรัฐฯ ยุโรป หรือรายกลุ่มอุตสาหกรรม ล้วนแล้วแต่มียอดเงินลงทุนเข้าอย่างต่อเนื่องผิดกับกลุ่มกองทุนที่เน้นลงทุนหุ้นในประเทศ ที่หลังจากหมดแรงจูงใจในการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีของประเภทกองทุนหุ้นระยะยาว หรือ ที่เราคุ้นหูคือ LTF ไป ยอดการลงทุนในกลุ่มกองทุนหุ้นในประเทศก็เรียกได้ว่ากระแสเงินลงทุนผ่านกองทุนก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง


รวมถึงยอดเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทย ในปีก่อนหน้าก็เป็นยอดที่ค่อยๆ ลดลงและถูกปรับลดสัดส่วนการลงทุนจากดัชนีสำคัญๆ ลง เนื่องจากต้องไปเพิ่มน้ำหนักให้กับตลาดจีน A Share และบางตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น ก็เป็นส่วนที่กดดันดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยอีกส่วนหนึ่ง


ตะวันออกกลางผู้ลงทุนรายใหญ่

เตรียมรับข่าวดีกับเริ่มมีสตอรี่ที่น่าจับตาในปีหน้าการลงทุนจากต่างชาติที่น่าจะค่อยๆ เพิ่มขึ้น หลังจากประชุม APEC และการมาของเงินลงทุนในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ที่เริ่มมองภูมิภาคนี้คืออีกหนึ่งยุทธศาสตร์ของการขยายการลงทุน การท่องเที่ยวที่กำลังจะกลับมาบูมอีกครั้ง


รวมถึงการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในไทยในช่วงครึ่งปีแรกของปีหน้านี้ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่อาจจะส่งผลบวกจนมีการปรับประมาณการเติบโต GDP ของไทยในปีหน้าจาก IMF ขึ้นมาอยู่ที่ 3.7%(ที่มา: World Economic Outlook (WEO) | October 2022 (publication on October 11, 2022) เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลกที่ส่วนมากจะถูกปรับประมาณการลดลงมากกว่าปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งไทย คือ หนึ่งในไม่กี่ประเทศที่จะสามารถมีการเติบโตและมีโอกาสถูกปรับประมาณการเพิ่มขึ้นได้ในปีหน้าได้


หุ้นไทยในกระแสโลก บริษัทจดทะเบียนในไทยที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์บ้านเรา เรียกได้ว่าอาจจะมีไม่มากนักที่จะไปเข้าธีมการลงทุนที่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศที่มองว่าคืออนาคตทางเศรษฐกิจ และจะเข้าไปเป็นหนึ่งในห่วงโซ่ทางธุรกิจที่จะเป็นการเติบโตเป้าหมายของโลกใบนี้ อย่างเช่น ธีมการลงทุน ธีมทางเศรษฐกิจที่มีการพูดถึงมากที่สุด คือเรื่อง เทคโนโลยีพลังงานสะอาด ไบโอเทคโนโลยี รถยนต์ไฟฟ้า เซมิคอนดักเตอร์ เป็นต้น 


ซึ่งเราจะหาบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผู้นำในกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ๆเหล่านี้ยากมากในตลาดหลักทรัพย์บ้านเรา แต่ก็ไม่ถึงกับไม่มีเลยในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราก็ยังพอหาได้พอจะสามารถเกาะกระแสเศรษฐกิจข้างต้นได้บ้าง


ESGผู้ถูกเลือก

แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งธีมการลงทุนที่นักลงทุนสถาบันหรือกองทุนทั่วโลกเริ่มให้ความสำคัญและนำไปอยู่ในกระบวนการคัดเลือกหุ้นที่จะลงทุนกันมากขึ้นและเข้มข้นมากขึ้นๆ คือ ธีมการลงทุนที่เรียกว่าหุ้น ESG ที่ย่อมาจาก Environmental, Social, and Corporate Governance หรือ หุ้นยั่งยืน (Sustainability) ที่ทางตลาดหลักทรัพย์ไทยเรามีการจัดกลุ่มบริษัทที่ผ่านการพิจารณา และนำมาสร้างดัชนีที่เรียกว่า SETTHSI Index 


หรือ อีกหนึ่งดัชนีที่มีองค์กรอิสระที่เรียกว่า สถาบันไทยพัฒน์ เข้ามาทำการพิจารณาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยว่าบริษัทใดมีการดำเนินงานทางด้าน ESG ที่ดีที่สุด 100 อันดับแรก และได้ร่วมกับทาง S&P Dow Jones เป็นผู้คำนวณและเผยแพร่ข้อมูล สร้างดัชนีที่เรียกว่า Thaipat ESG Index TR โดยไปแสดงผลผ่านหน้าจอ Bloomberg และ Reuters ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วโลก หรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดผลการดำเนินงานย้อนหลังได้ที่ https://www.spglobal.com/spdji/en/custom-indices/thaipat-institute/thaipat-esg-index-tr/#overview


นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย ได้เป็นหนึ่งผู้จัดตั้งกองทุนประเภท Passive Fund ที่ไปลงทุนตามดัชนี Thaipat ESG Index ซึ่งเป็นทางเลือกการลงทุนอีกหนึ่งดัชนีที่นักลงทุนทั่วไปสนใจการลงทุนแบบ Passive โดยกองทุนของทาง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย ที่ไปลงทุนตามดัชนี Thaipat ESG Index คือ กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี (KT-ESG) ซึ่งจะลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนใน SET, mai ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Thaipat ESG Index (TR)


KT-ESGเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล ในสัดส่วนที่เท่าหรือใกล้เคียงกับนํ้าหนักที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าว เพื่อให้นักลงทุนได้มีทางเลือกในการลงทุนในบริษัทที่ดีทั้งทางด้านการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมีธรรมมาภิบาลที่ดี ควบคู่ไปกับการลงทุนด้วย


ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ไปสอดคล้องกับธีมการลงทุนที่เราเชื่อว่า โอกาสของหุ้นไทยกำลังจะมาในปีหน้าบนเป้าหมายบริษัทที่มี ESG ที่ดีตามข้อกำหนดของนักลงทุนสถาบัน น่าจะเป็นคำตอบในการลงทุนปีหน้าในหุ้นไทยได้เป็นอย่างดี สนใจสอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนที่ ธนาคารกรุงไทย ผู้สนับสนุนการขาย หรือ บลจ.กรุงไทย โทร. 02-686-6100 กด 9


ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน KT-ESG ที่สำคัญ: ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร ความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์ ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ และความเสี่ยงที่ผลตอบแทนของกองทุนไม่เท่ากับอัตราผลตอบแทนของดัชนี


คำเตือน ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

------------------------------------------------------------

ที่มา:

https://www.spglobal.com/spdji/en/custom-indices/thaipat-institute/thaipat-esg-index-tr/#overview

https://www.thaipat.org/

https://www.setsustainability.com/libraries/710/item/thailand-sustainability-investment-lists


คอลัมน์: Investment-Focus by KTAM

โดย: ชัชพล สีวลีพันธ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ บลจ. กรุงไทย

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X