> SET > BANPU

21 พฤศจิกายน 2022 เวลา 10:30 น.

BANPU เตรียมดัน BKV ขาย IPO เข้าตลาดหุ้นสหรัฐในปีหน้า

หุ้นไทยพักเที่ยงวันนี้(6 ก.พ.66) ลบ 3.26 จุด ขาย BANPU-KCE


BANPU ยังน่าสนไหม! ควรลงทุนอย่างไร?


#BANPU #ทันหุ้น-บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน) หรือ BANPU แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2565 BKV Corporation หรือ BKV  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์รวมถึงร่างหนังสือชี้ชวน (Public Filing) ต่อ U.S. Securities and Exchange Commission เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอํานาจควบคุมของ BKV และ BKV จะยังคงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ณ วันที่การทํา IPO เสร็จสมบูรณ์


ทั้งนี้ BKV จะเริ่มเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้แผนการทํา IPO ภายหลังจากที่ U.S. Securities and Exchange Commission ได้ประกาศว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ มีผลบังคับใช้แล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายใน ปี2566 ส่วนราคาเสนอขายหุ้น IPO จะมาจากการสำรวจความต้องการซื้อหุ้น (Book Building) ของผู้ลงทุนสถาบัน


การดําเนินการตามแผนการทํา IPO เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจและสร้างการเติบโตให้แก่ธุรกิจของ BKV จากการเข้าสู่ตลาดทุน และขับเคลื่อนสู่เป้าหมายในการเป็นผู้ดําเนินธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2568 นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทํารายการดังกล่าวจะทําให้บริษัทฯได้รับผลประโยชน์ ดังนี้


1. BKV จะสามารถระดมทุนได้เองผ่านการทํา IPO และอาจระดมทุนเพิ่มเติมจากตลาดทุนในอนาคต


2. ราคาหุ้นของบริษัทฯ อาจสะท้อนมูลค่าของเงินลงทุนใน BKV ได้มากขึ้น เนื่องจากมีราคาตลาดอ้างอิงสําหรับหุ้นใน BKV


3. หุ้นใน BKV จะมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นภายหลังการเข้าจดทะเบียนใน New York Stock Exchange ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการขาย หรือนําหุ้นใน BKV ที่บริษัทฯ ถือไปชําระเป็นค่าตอบแทนในการซื้อหรือควบรวมกิจการอื่นใดของบริษัทฯ ในอนาคต


4. การดําเนินการตามแผนการทํา IPO เป็ นการสร้างเกียรติภูมิและชื่อเสียงที่ดีให้แก่บริษัทฯ ในฐานะที่เป็ นบริษัทไทยที่มีบริษัทย่อยเป็นบริษัทจดทะเบียนใน New York Stock Exchangeอีกทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงที่ดีให้แก่ BKV ด้วย


ทั้งนี้ BKV มีแผนการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้แผนการทํา IPO เพื่อชําระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินจํานวน 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ บริษัท Banpu North America Corporation ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ นอกจากนี้เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงาน (Contingent Payment หรือ Earnout) จากการเข้าลงทุนซื้อแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เน็ตต์จาก Devon Energy Corp.และเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจทั่วไป (General CorporatePurposes) รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขยายกิจการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization and Sequestration หรือ CCUS)


ธุรกิจหลักของ BKV คือดําเนินธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติจากกิจการที่ BKV เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดําเนินการ


อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
[email protected] คลิก
https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิก
https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิก
https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิก
https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก
https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X