> Digital Coin >

07 ตุลาคม 2022 เวลา 12:10 น.

ก.ล.ต.สั่ง "Bitkub" แก้ไข-พร้อมเปิดความเสี่ยง adminTransfer เหรียญ KUB

#ทันหุ้น - ก.ล.ต. เปิดเผยมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้ Bitkub แก้ไขการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อประชาชนโดยประสานกับผู้ออกเหรียญ KUB ให้แก้ไขมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจกต์เหรียญ KUB และแก้ไขในส่วนของ adminTransfer


ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 และครั้งที่ 10/2565 มีมติสั่งการให้บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) ดำเนินการแก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 โดยให้ Bitkub ประสานกับผู้ออกเหรียญ KUB ให้แก้ไขมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจกต์เหรียญ KUB ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลของ Bitkub ได้พิจารณาไว้ (เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564)โดย Bitkub ได้มีหนังสือลงวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ชี้แจงการแก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลพร้อมนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น


คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ได้พิจารณาคำชี้แจงข้อเท็จจริงของ Bitkub และเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว พบข้อเท็จจริงใหม่ว่า เทคโนโลยีของโปรเจกต์เหรียญ KUB มีระบบ adminTransfer* ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ผู้ไม่หวังดี จะสามารถโอนสินทรัพย์ดิจิทัลจากกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลใดๆ ได้ หากเข้าถึงสิทธิในระบบดังกล่าว อีกทั้งไม่ปรากฏการควบคุมเชิงเทคนิค (technical control) จึงพิจารณาได้ว่า การที่ Bitkub ให้บริการซื้อขายเหรียญ KUB ซึ่งมี adminTransfer ที่ยังไม่ได้มีการคำนึงถึงความเสี่ยงตามที่กล่าวข้างต้น เป็นการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน


คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 สั่งการให้ Bitkub แก้ไขการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน โดยประสานกับผู้ออกเหรียญ KUB ให้แก้ไขมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจกต์เหรียญ KUB และแก้ไขในส่วนของ adminTransfer เพื่อจำกัดผลกระทบในเชิงระบบจากความเสี่ยงต่อสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ถือเหรียญ KUB จากการเข้าถึงระบบดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยคำนึงถึงการแก้ไขในเชิงเทคนิค (by design) และการลดโอกาสการแทรกแซงของบุคลากรรวมทั้งให้ Bitkub แสดงหลักฐานเกี่ยวกับการแก้ไขดังกล่าวอย่างชัดเจนต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ 6 ตุลาคม  2565 และให้ Bitkub เปิดเผยความเสี่ยงเกี่ยวกับ adminTransfer ของเหรียญ KUB บนเว็บไซต์ของ Bitkub ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2565


หมายเหตุ : * adminTransfer คือ ระบบที่ให้ผู้ดูแลระบบสามารถโอนสินทรัพย์ดิจิทัลจากกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล
ใด ๆ ได้รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

APP ทันหุ้น ANDROID คลิก https://qrgo.page.link/US6SA

APP ทันหุ้น IOS คลิก https://qrgo.page.link/QJKT7

[email protected] คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news 

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1


จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X