> กองทุน > JASIF

12 พฤษภาคม 2022

เปิดเป๋ารอรับทรัพย์ JASIF ปันผลไตรมาสแรก 0.23บ.

JASIF ประกาศจ่ายปันผล 0.25 บาทต่อหน่วย ขึ้น XD 3 มี.ค.


JASIF เป้าพื้นฐาน 13.80 บาท


#JASIF #ทันหุ้น รับทรัพย์ 8 มิ.ย.นี้ JASIF มีจ่ายเงินปันผลรอบที่ 29 ในอัตรา 0.23 บาทต่อหน่วย รวมปันผลตั้งแต่ตั้งกองทุน ทั้งสิ้น 6.52 บาทต่อหน่วย ด้านผลงานไตรมาสแรกรายได้ กำไรเพิ่มขึ้น โดย รายได้ที่ 2.57 พันล้าบาท และที่กำไร 2.21 ล้านบาท


นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF เตรียมจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องครั้งที่ 29 จากผลการดำเนินงานไตรมาสแรก (1 ม.ค – 31 มี.ค.2565) และกำไรสะสม ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.23 บาท


เมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุน JASIF จนถึงการประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 29 นี้ กองทุนมีการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 6.52 บาทต่อหน่วยลงทุน ขณะเดียวกันมีการจ่ายเงินลดทุนไปแล้วทั้งหมด 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 0.1484 บาทต่อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันที่24 พฤษภาคม 2565 เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งมีกำหนดจ่ายเงินในวันที่ 8 มิถุนายน 2565


รายได้Q12.5พันล.

รายได้รวมสำหรับไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากับ 2,572.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.27% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น1.23% จากไตรมาสก่อน โดยมาจากรายได้ค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง 2,567.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.23% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ จากไตรมาสก่อน และ รายได้ดอกเบี้ย 5.13  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.14% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและลดลง 2.66% จากไตรมาสก่อน


ค่าใช้จ่ายรวมสำหรับไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากับ 357.95 ล้านบาท ลดลง 1.33% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 5.75% จากไตรมาสก่อน โดยเป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 30.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.81% จากไตรมาส เดียวกันของปีก่อน และลดลง 9.30% จากไตรมาสก่อน


ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 135.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.68% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 25.85% จากไตรมาสก่อน (ประกอบด้วยค่าบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน 103.35ล้านบาท ค่าสิทธิแห่งทาง 29.43 ล้านบาท ค่าประกันภัย 2.29 ล้านบาท) ต้นทุนทางการเงิน 190.11 ล้านบาท ลดลง 5.20%จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 3.48% จากไตรมาสก่อน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 2.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.32% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 175.00% จากไตรมาสก่อน


กำไรเพิ่มขึ้น1.70%

สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุน JASIF ในไตรมาสแรกปี 2565 กองทุนมีกำไรจากการลงทุนสุทธิ 2,214.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.70% จากช่วงเดียวกันของปี 2564 และ เพิ่มขึ้น  0.53% จากไตรมาสที่ 4 ปี 2564 มีการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 600.00 ล้านบาท ลดลง 49.86%จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลง 300.02% จากไตรมาสที่ 4 ปี 2564 เป็นผลจากการที่กองทุนได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงให้เป็นมูลค่ายุติธรรมใหม่เป็นมูลค่า  99,400.00  ล้านบาท ทำให้มีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1,614.43 ล้านบาท ลดลง 9.15% จากงวดเดียวกันของปี 2564 และลดลง 35.49% จากไตรมาสก่อน


สำหรับสินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีจำนวน 103,683.42 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง 99,400.00  ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 4,267.86 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น 15.56 ล้านบาท ขณะที่หนี้สินรวมมีจำนวน 15,052.56 ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565เท่ากับ 88,630.86 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11.0788 บาทต่อหน่วย

จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X