> ประกัน >

13 ตุลาคม 2021

ทิสโก้คัดประกันบำนาญตัวท็อป ‘My Wish Retirement’

ธนาคารทิสโก้ เดินเกมรุกตลาดประกันบำนาญรับเทรนด์ผู้สูงอายุ เผยข้อมูลสถิติคนไทยมีแนวโน้มอายุยืนเฉียด 100 ปีสูงขึ้นต่อเนื่อง ประเดิมไตรมาส 4 ส่ง ‘My Wish Retirement’ ประกันบำนาญตัวท็อป คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี รับเงินบำนาญสุดปัง 24% ต่อปี* ช่วยลูกค้าอุ่นใจมีเงินเพียงพอต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณ


นางกุสุมา ประถมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสายประกันภัยธนกิจ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า จากความมุ่งพัฒนาและคัดสรรผลิตภัณฑ์ประกันภัยตัวท็อป เพื่อเติมเต็มความคุ้มครองให้ครอบคลุมลูกค้าทุกช่วงวัย ล่าสุดเพื่อช่วยลูกค้าวางแผนการเงินให้มีรายรับที่มั่นคง แน่นอน และเพียงพอต่อการใช้ชีวิตภายหลังเกษียณอายุ ตามสังคมไทยที่เข้าสู่สังคมสูงอายุในปี 2564** ธนาคารทิสโก้จึงเปิดตัวประกันบำนาญ ‘My Wish Retirement’ โดยมีความโดดเด่นที่ลูกค้าสามารถเลือกรับเงินบำนาญรายปีสูงถึง 24% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือรายเดือน เดือนละ 2.025% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และให้ความคุ้มครองยาวนานถึง 99 ปี โดยไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพ


ประกันบำนาญ ‘My Wish Retirement’ รับประกันโดยบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) สมัครได้ตั้งแต่อายุ 20 - 55 ปี สามารถเลือกระยะเวลาชำระเบี้ยได้ทั้งแบบ 5 ปี 10 ปี หรือชำระถึงอายุ 60 ปี โดยผลประโยชน์ไม่ต่ำกว่าเบี้ยประกันที่จ่ายมาตลอดสัญญา เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 500 บาทต่อเดือน 50,000 บาทต่อปี ไม่จำกัดจำนวนเงินรับประกันภัยสูงสุด สามารถนำค่าเบี้ยประกันภัยไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด


ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี ผู้รับประโยชน์หรือทายาทรับเงิน 105% ของเบี้ยประกันภัยสะสมตามจริงหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า และหากเสียชีวิตในระหว่างรับเงินบำนาญก่อนวันครบรอบปี กรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 99 ปี ผู้รับประโยชน์หรือทายาทรับเงินเท่ากับเบี้ยประกันภัยสะสมตามจริง หักด้วยผลประโยชน์สะสมที่ผู้เอาประกันภัยรับไปแล้ว สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกัน ‘My Wish Retirement’ ผ่านธนาคารทิสโก้ ในกรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์เพิ่มเติม 100,000 บาท


ในไตรมาส 4 ธนาคารทิสโก้จะทยอยเปิดตัวประกันบำนาญตัวท็อป ที่มุ่งเน้นสร้างผลประโยชน์รับกับสังคมสูงอายุของไทย โดยในปี 2564 อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ 75.3 ปี ซึ่งค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.4 เดือนต่อปี และมีความเป็นไปได้ว่าคนไทยที่เกิดในปีตั้งแต่ 2559 จะมีอายุขัยเฉลี่ยถึง 100 ปี*** 


และมีโอกาสเสี่ยงที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหลังการเกษียณที่มีความสำคัญไม่แพ้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ต้องยอมรับว่าคนไทยส่วนใหญ่มีเงินไม่เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายหลังการเกษียณจนกลายเป็นภาระของลูกหลาน หรือไม่ก็ยังต้องทำงานหนักต่อไป หรือแม้จะเร่งลงทุนหลังเกษียณก็ทำได้ยาก เนื่องจากไม่สามารถลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงเพื่อให้มีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้


"ประกันบำนาญจึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสร้างประโยชน์ในระหว่างที่ลูกค้ามีชีวิตอยู่ ทำให้มีรายรับที่สม่ำเสมอ แน่นอนและมั่นคง และคาดว่าจะกลายเป็นเมกะเทรนด์ในการวางแผนเกษียณอายุของคนไทยในอนาคต” นางกุสุมากล่าว


ที่มา

* % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

** สำนักงานสถิติแห่งชาติ , กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

*** สำนักงานสถิติแห่งชาติ, บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X