> จัดเต็มข่าว PR >

13 กันยายน 2021

ประกาศผลโครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย

 อานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย  และ วาสิต ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย ร่วมประกาศผล "โครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย" โดย "วชิรปราการวิทยาคม" คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในโครงการดังกล่าว ที่สนับสนุน และ รสร้างยุวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจประกันภัย โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา จำนวน 300,000 บาท และโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยพิเศษ ซึ่งจะได้รับเงินทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท


โครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เริ่มจากคณะทำงานจากทั้งสองหน่วยงานร่วมกันจัดทำรายละเอียดโครงการ กำหนดเกณฑ์การตัดสิน และจัดทำคู่มือการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย จากนั้นดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยประสานงานร่วมกับสำนักงาน คปภ.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดรับใบสมัครพร้อมข้อเสนอโครงการ (Proposal) จากโรงเรียนที่สนใจ โดยคณะทำงานดำเนินการคัดเลือกโครงการของโรงเรียนที่มีความเหมาะสม จำนวน 9 โรงเรียน เพื่อรับทุนสนับสนุนสำหรับการจัดโครงการและกิจกรรม โรงเรียนละ 50,000 บาท เพื่อนำไปดำเนินการจัดกิจกรรม และส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการมายังคณะกรรมการ โดยมีกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 เดือน


ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 17-28 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการและคณะทำงานได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและประเมินผลเชิงประจักษ์ของโครงการ ณ โรงเรียนทั้ง 9 แห่ง ซึ่งจากการลงพื้นที่ได้พบว่าทั้งครูและนักเรียนต่างมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันให้กับนักเรียนในโรงเรียนเดียวกัน กิจกรรมพี่สอนน้อง กิจกรรมเสียงตามสายในโรงเรียน จัดทำเว็บไซต์ให้ความรู้ประกันภัย สร้างเกมออนไลน์เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย การลงพื้นที่ให้ความรู้ในชุมชน มุ่งให้ความรู้ประกันภัยแก่ประชาชนในท้องถิ่น กิจกรรมสานสัมพันธ์ประกันภัยสู่ผู้ปกครองให้เห็นความสำคัญของทำการประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยใกล้ตัว และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายที่ได้ประจักษ์ให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการได้อย่างดีเยี่ยม 

จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X