> SEC >

18 มิถุนายน 2021

ก.ล.ต.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ส่งเสริม พัฒนาผลิตภัณฑ์ DR ในตลาดทุนไทย

ทันหุ้น - ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ Depository Receipt (DR) เพิ่มความยืดหยุ่นให้ภาคเอกชนในการออกและเสนอขายได้หลากหลายยิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มทางเลือกให้ผู้ลงทุน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ DR ในตลาดทุนไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564


นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ตามที่ ก.ล.ต. มีแนวคิดจะปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกและเสนอขาย Depository Receipt (DR) เพื่อลดอุปสรรคและเพิ่มความยืดหยุ่นให้ภาคเอกชน รวมทั้งเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุน โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อปลายปี 2563 ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการที่เสนอ ก.ล.ต. จึงออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ DR โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้


(1) เพิ่มรูปแบบการเสนอขาย ให้สามารถเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct listing) เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ออก DR จากเดิมที่มีเฉพาะการเสนอขายโดยให้ผู้ลงทุนจองซื้อตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่กำหนด (IPO) เท่านั้น


(2) เพิ่มประเภทของหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ให้ครอบคลุมหลักทรัพย์หลากหลายประเภทมากขึ้น เช่น กองทุนรวมต่างประเทศ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน


(3) ปรับปรุงอัตราส่วนของ DR ต่อหลักทรัพย์อ้างอิง ไม่จำเป็นต้องเท่ากับ 1:1 สำหรับ DR ประเภทใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ลงทุนในการเข้าถึงการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีราคาสูง


“การปรับปรุงหลักเกณฑ์ DR เป็นหนึ่งในโครงการ Regulatory Guillotine* ซึ่งมุ่งเน้นการลดอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับภาคเอกชน รวมถึงทำให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนที่มากขึ้น โดยสามารถเลือกใช้ DR เป็นเครื่องมือในการจัดสรรเงินลงทุนแบบ asset allocation ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ DR ในตลาดทุนไทย โดยที่ผู้ลงทุนยังได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเหมาะสม” เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวอยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิก
https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิก
https://qrgo.page.link/QJKT7
[email protected] คลิก
https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิก
https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิก
https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิก
https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก
https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X