> เคล็ดลับลงทุน > OR

22 มกราคม 2021

ส่อง IPO น้องใหม่ "โออาร์" กับคุณค่าที่นักลงทุนคู่ควร

หุ้นไทยปิดที่ 1,496.78 จุด บวก 0.38%, OR หลุดต่ำ 30 บาท


“OR” เข้าลงทุน 20% ใน “โอ้กะจู๋” ต่อยอดธุรกิจ F&B


"โออาร์" ยังมีความตั้งใจที่จะ “รวมพลัง ร่วมสร้าง เพื่อทุกวันที่ดีขึ้น” (Together for Betterment) ผ่าน Business Model ที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยคอนเซปท์ “Retailing Beyond Fuel” ที่ปรับพอรต์ฟอลิโอให้ก้าวไปไกลกว่าแค่ธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านการผสานพลังกลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่มหลักๆ


ทันหุ้น - เอ็กซเรย์ "โออาร์" หุ้นน้องใหม่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังกำหนดช่วงราคาขาย IPO ไว้ระดับ 16 - 18 บาทต่อหุ้น หวังระดมทุนนำเงินเสริมแกร่งธุรกิจระยะยาว พร้อมมุ่งมั่นสร้างการเติบโตไปกับท้องถิ่นไทย แถมมองหาโอกาสขยายธุรกิจในต่างแดนต่อเนื่อง


บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ "โออาร์" เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยเบื้องต้นได้มีการกำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 16 - 18 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีค่า P/E ที่ประมาณ 23.9 – 26.9 เท่า มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 10 บาท มูลค่าระดมทุน 41,079 - 53,209 ล้านบาท (โดยคำนวณจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ช่วงราคาเสนอขายที่ 16 – 18 บาทต่อหุ้น และคำนวณรวมถึงกรณีที่มีและไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินทั้งจำนวน)  โดยจะเปิดให้ผู้จองซื้อรายย่อยจองซื้อตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2564 – เวลา 12:00 น. (เที่ยง) ของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 และจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร จองซื้อตั้งแต่วันที่ 25 - 28 มกราคม 2564 และจะเปิดให้นักลงทุนสถาบันจองซื้อตั้งแต่วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2564


เดินหน้าเข้า SET

สำหรับจำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้จำนวน 2,610 ล้านหุ้น (ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นทั้งจำนวน โดยไม่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) แบ่งเป็น ส่วนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นของ ปตท. เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร จำนวนไม่เกิน 300 ล้านหุ้น ส่วนที่เสนอขายแก่นักลงทุนที่จองซื้อในประเทศ จำนวน 1,860 ล้านหุ้น โดยแบ่งเป็น ผู้จองซื้อรายย่อย จำนวน 595.70 ล้านหุ้น และผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ที่จองซื้อในประเทศจำนวน 1,264.30 ล้านหุ้น รวมทั้งส่วนที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ที่จองซื้อในต่างประเทศ จำนวน 450 ล้านหุ้น นอกจากนี้ หากมีผู้สนใจจองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย โออาร์ อาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินให้แก่ผู้ลงทุนจำนวนไม่เกิน 390 ล้านหุ้น โดยคาดว่า โออาร์ จะเข้าเทรดใน SET ได้ช่วงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564


อย่างไรก็ดี ในช่วงปี 2564 – 2568 โออาร์ มีแผนการใช้เงินที่จะได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปในการขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมัน จำนวนประมาณ 13,300 ล้านบาท การขยายธุรกิจสำหรับการตลาดพาณิชย์ จำนวนประมาณ 3,800 ล้านบาท การลงทุนในคลังเก็บผลิตภัณฑ์และศูนย์กระจายสินค้าธุรกิจน้ำมัน จำนวนประมาณ 8,500 ล้านบาท การขยายเครือข่ายร้านค้าปลีก จำนวนประมาณ 9,800 ล้านบาท การลงทุนในธุรกิจต่างประเทศ จำนวนประมาณ 5,000 – 9,500 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือชำระคืนเงินกู้ยืม (ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการของ โออาร์ และบริษัทย่อยต่อไปในอนาคต อีกจำนวนประมาณ 679 – 8,309 ล้านบาท


มุ่งสร้างเติบโตไปกับท้องถิ่นไทย

ปัจจุบัน "โออาร์" ถือเป็นแบรนด์ไทยชั้นนำระดับโลกที่สร้างคุณค่าให้กับชุมชนผ่านการดำเนินธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือธุรกิจที่สำคัญที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดีมาเป็นระยะเวลานานกว่า 40 ปี คือ “สถานีบริการน้ำมัน PTT Station” นอกเหนือจากธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ (Non-Oil) ที่แข็งแกร่งด้วย Portfolio ที่ประกอบด้วยแบรนด์ร้านอาหารและเครื่องดื่มและร้านสะดวกซื้อชั้นนํา อาทิ Café Amazon, Texas Chicken เป็นต้น


โดยจากข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ทาง "โออาร์" มีสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ในต่างประเทศจํานวน 329 แห่ง มีร้าน Café Amazon ในต่างประเทศจํานวน 272 สาขา โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) จากปี 2560 ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2563 อยู่ที่ 20.1% สําหรับสถานีบริการน้ำมัน PTT Station และ 33.1% สําหรับร้าน Café Amazon


รวมพลัง

ขณะเดียวกัน "โออาร์" ยังมีความตั้งใจที่จะ “รวมพลัง ร่วมสร้าง เพื่อทุกวันที่ดีขึ้น” (Together for Betterment) ผ่าน Business Model ที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยคอนเซปท์ “Retailing Beyond Fuel” ที่ปรับพอรต์ฟอลิโอให้ก้าวไปไกลกว่าแค่ธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านการผสานพลังกลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่มหลักๆ


โดยกลุ่มแรกคือธุรกิจน้ำมัน ที่มีทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบบค้าปลีก (โออาร์ เป็นผู้นำอันดับ 1 จากส่วนแบ่งการตลาดของตลาดค้าปลีกน้ำมันกว่า 23 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกรมธุรกิจพลังงาน) และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์


พร้อมกันนี้ยังมีกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ (Non-Oil) ที่ครอบคลุมทั้งธุรกิจร้านกาแฟ ร้านอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ร้านสะดวกซื้อ และการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้เช่าภายในสถานีบริการ และพื้นที่ภายใต้การบริหารจัดการอื่นๆ และกลุ่มธุรกิจต่างประเทศ ที่นำธุรกิจน้ำมันและธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ ไปสร้างความภาคภูมิใจในแบรนด์ไทยถึง 10 ประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)


สัดส่วนรายได้

ในแง่ข้อมูลสัดส่วนรายได้ก่อนหักรายการระหว่างกันในปี 2562 ของ "โออาร์" แบ่งได้เป็น กลุ่มธุรกิจน้ำมัน 91.1% (539,835.4 ล้านบาท) กลุ่มธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ 2.9% (17,016.2 ล้านบาท) กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ 5.7% (33,656.9 ล้านบาท) และธุรกิจอื่น ๆ 0.3% (1,714.2 ล้านบาท)


ด้านแผนงานของ "โออาร์" ในระยะยาวนั้นในส่วนของธุรกิจสถานีบริการ PTT Station มีแนวทางจะขยายเพิ่มเติมอีกกว่า 350 แห่ง และเตรียมเปิดร้าน Café Amazon เพิ่มอีกกว่า 310 สาขาในประเทศฟิลิปปินส์ กัมพูชา และลาว ภายในปี 2568 ตลอดจนขยายเครือข่ายร้าน Café Amazon ไปทั่วโลกผ่านรูปแบบแฟรนไชส์อีกทางหนึ่ง


ไม่เพียงเท่านั้น "โออาร์" มีแนวคิดร่วมสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนร่วมกับสังคมชุมชน ลูกค้า และคู่ค้า ผ่านธุรกิจสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ “PTT Station” อันสื่อถึงความน่าเชื่อถือ คุณภาพ และความสะดวกครบครันในที่เดียว เช่นเดียวกับธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่ "โออาร์" ให้ความสำคัญกับการสร้างความ “ยั่งยืน” ในการทำธุรกิจ โดยอาศัยความรู้ความเข้าใจถึงวิถีการใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้คน และการเปลี่ยนแปลงของสังคม


เติบโต-เพิ่มมูลค่า

ที่สำคัญ  "โออาร์" ยังให้ความสำคัญในการเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนในท้องถิ่น ที่ถือเป็นส่วนสำคัญของ Corporate Value ของบริษัท โดย “โออาร์” มีโครงการไทยเด็ด ที่จัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station เพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับชุมชนในท้องถิ่น ควบคู่ไปกับความพยายามอย่างยิ่งที่จะปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของชุมชนในท้องถิ่น โดย "โออาร์" เองได้มีการรับซื้อเมล็ดกาแฟทั้งหมดจากเกษตรกรไทยและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำไร่กาแฟอย่างยั่งยืน และนี่ก็คือเรื่องราวของการ “รวมพลัง” กลุ่มธุรกิจ 3 กลุ่มของ "โออาร์" และการ “ร่วมสร้าง” ความเปลี่ยนแปลงที่ดีและยั่งยืนให้กับทุกคน


สัมภาษณ์ โดย : นฤพล กิตติสหนิยม


อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิ๊ก https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิ๊ก https://qrgo.page.link/QJKT7
[email protected] คลิ๊ก https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิ๊ก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิ๊ก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิ๊ก https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิ๊ก https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X