"นวลพรรณ ล่ำซำ" นำทัพสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม

"นวลพรรณ ล่ำซำ" กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานปิยมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2563 กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) ที่สนับสนุนการดำเนินงานปิยมหาราชานุสรณ์ ปี 2563 ที่ผ่านมา รวมถึงคนไทยทุกท่าน ที่ได้มอบเงินสนับสนุนแก่สมาคมฯ เป็นจำนวนถึง 14,784,391.52 บาท"


ซึ่งเงินสนับสนุนจำนวนนี้ สมาคมฯ จะนำไปมอบให้มูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนับสนุนทุนจุฬาสงเคราะห์ส่งต่อให้แก่น้องนิสิตจุฬาฯ ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับโอกาสศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา จำนวน 5,500,000 บาท และยังใช้สนับสนุนทุนอาหารกลางวันให้แก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 3,500,000 บาท โดยได้รับเกียรติจากคุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ ประธานมูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ และคุณเพียงพะนอ บุญกล่ำ ประธานกองทุนอาหารกลางวัน เป็นผู้รับมอบ 


และที่มากไปกว่านั้นในปีนี้เรายังได้นำเงินอีกจำนวนหนึ่งมอบให้แก่โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ Sensor for All เซนเซอร์ตรวจวัดฝุ่น จำนวน 500,000 บาท และ Mobile Check up หน่วยบริการแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 1,000,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ พร้อมด้วยดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และศ.ดร.พิศุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดี ผู้ดูแลโครงการ Sensor for All และดร. จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ ผู้ดูแลโครงการ Mobile Check-Up เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว ซึ่งแป้งเชื่อว่า ทุกโมเลกุลที่ได้ร่วมกันสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้สังคมไทยก้าวหน้าสู่สังคมโลกได้อย่างสง่างามและภาคภูมิใจ

 

จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X